Úvodní strana » ODDÍLY » Oddíl PRAHA T. J. Sokol I. Smíchov

Oddíl PRAHA T. J. Sokol I. Smíchov

Historie prvního pražského oddílu T.J. Sokol I. Smíchov se začala psát v říjnu 2001 s příchodem Miloslava Motla do Prahy. Společně s Janem Dostálem začal chodit trénovat 1-2x týdně do tělocvičny Vysoké školy ekonomické na Wilsonově náměstí, kde trénovali studenti této školy bez ohledu na formu či styl. Trénovali zde žáci a mistři Kung-fu, Fudokan, Thai-Chi, Karate a další. Po určité době se rozhodli pro založení samostatného pražského Emeskai oddílu. Kontaktovali členy Emeskai, kteří již v Praze studovali nebo pracovali a získali tak dostatečný počet členů pro financování tělocvičny. Tu se jim podařilo sehnat zhruba po půl roce na Žižkově v ulici Na balkáně.

Zakládací "valná hromada" ve složení: Miloslav Motl (oddíl Chotěboř), Jan Dostál (oddíl Choceň), Pavel Stránský (oddíl Choceň), Josef Král (oddíl Vysoké Mýto), Zbyněk Melzer (oddíl Chotěboř), Otta Bartůněk (oddíl Pardubice), Jiří Antoš (oddíl Chotěboř), Jiří Mareš (oddíl Chotěboř), Milan Jílek (oddíl Choceň) se uskutečnila v restauraci FK Viktoria Žižkov, to aby tam nasáli sportovního ducha, a nakonec tam všichni souhlasili se společnými tréninky. Hospodě vlastně vděčíme za vznik nového sportovního oddílu, pak že nejsou užitečné.

Tito zakládající členové začali trénovat v již zmíněné tělocvičně Na Balkáně a zde také uspořádali svůj první, i když neoficiální nábor. Ten proběhl až neuvěřitelně úspěšně za velikého zájmu veřejnosti. Do oddílu se nám tehdy přihlásil neuvěřitelný počet nováčků, celý jeden člověk. Takže se jejich řady rozšířily o Daniela Kříže, prvního "čistokrevného pražáka".

Stále neoficiální oddíl se zúčastnil úvodní školy, letní školy a Adria semináře. V září 2002 zakládající členové přesunuli působiště na Smíchov a stali se členy organizace Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov. Teprve až v říjnu 2002 se členové poprvé zúčastnili Podzimní školy oficiálně pod oddílem Praha. Vedoucím oddílu se stal Miloslav Motl a jeho zástupcem mistr Pavel Stránský. Oddíl si vzal pod patronát mistr Pavel Sokol z Chotěboře. Zhruba do prosince 2002 pak ještě trvaly oficiální přestupy členu z původních oddílů. V únoru 2003 proběhla úspěšně registrace oddílu do České obce sokolské.

Na podzim 2003 přišel studovat do Prahy Radim Kusák a po krátké době převzal post zástupce vedoucího oddílu. V říjnu 2005 rozšířil oddíl své působení i na mladší žáky, vznikly samostatné skupiny dorostu ( od 10 do 15 let) a karate přípravky ( od 6 let). Především přípravka se setkala s velkým zájmem hned. V létě 2006 proběhla v Sokole I. Smíchov rozsáhlá rekonstrukce malého sálu, čímž došlo k zásadnímu zvětšení tréninkového prostoru. V tomto období Radim odstoupil z funkce zástupce vedoucího oddílu a z oddílu odešel, aby se mohl intenzivněji věnovat karate kroužku, který založil na základní škole v Legerově ulici. Tento kroužek, bohužel, již v roce 2007 ukončuje činnost, ale Radim Kusák se již do oddílu nevrátil. Na jaře 2007 se zástupcem vedoucího oddílu stává Karel Neudert.

Karel Neudert se ale velice brzy vlivem pracovního vytížení vzdává funkce zástupce vedoucího oddílu, kterou po něm v roce 2008 přebírají Pavla Faltová a Lucia Motlová, které vstoupily do oddílu v roce 2007 z Emeskai Šumperk a Emeskai Chotěboř. V roce 2010 se Miloslav Motl stává patronem oddílu a Pavla Faltová vedoucím oddílu.

V roce 2017 z oddílu odchází Lucia Motlová, aby se mohla věnovat tréninku jiné školy karate. Koncem téhož roku i Pavla Faltová postupně utlumuje své účasti na trénincích, aby se mohla naplno věnovat kariéře profesionální fitness trenérky. Od roku 2018  je Pavla Faltová jíž pouze formálním vedoucím oddílu. Od tohoto roku prakticky vede oddíl patron oddílu Miloslav Motl a tutor Otta Bartůněk.

Tím se vývoj oddílu uzavírá a od této doby fungujeme bez výrazných změn v uspořádání až do teď. Kromě postupného přibývání členů, jejich tréninku a zlepšování ... a dále už jen samá pozitiva a sociální jistoty. :)