Úvodní strana » EMESKAI

EMESKAI KARATE

Škola moderního sportovního karate Emeskai zahrnuje karate jako sportovní disciplínu, sebeobranu a boj se zbraněmi. Pro zájemce nabízíme kromě pravidelného tréninku semináře u prof. Dr. Rudolfa Jakhela, nositele X.Danu karate, v Čechách i zahraničí za účasti reprezentačních týmů karate z celé Evropy.

Prioritou i cílem Emeskai karate, podobně jako u většiny ostatních bojových sportů, je připravit Tě pro boj a to za účelem ochrany zdraví a života. Nikoli tedy snaha ublížit někomu jinému, nýbrž to, aby nikdo neublížil Tobě! Více o Emeskai karate na www.emeskai.cz.

 

V tréninku dětí využíváme koncepci „Trénink přiměřeného věku“ - tzn. dětství a mládí je pouze přípravnou etapou k dosahování maximálních výkonů v pozdějším věku. Toto je zcela odlišná koncepce od tréninkové koncepce „Ranná specializace“, kde se děti přizpůsobují tréninku. V této koncepci dochází často ke snaze o nejvyšší výkon již v útlém dětství a často za „každou cenu"!V tréninku dětí se řídíme zásadou: „Základním a nepopiratelným právem dětí je „snění“, při kterém zažívají pozitivní prožitek. Jsme to právě my trenéři, abychom pomohli dětem  k jejich sportovním snům“ co nejvíce přiblížit!“ Sportovní přípravu dětí chápeme jako nedílnou součást sportovního tréninku. Výkon u dětí není nejdůležitější věc ve sportovním tréninku. Výkon je u dětí chápán jako perspektiva v budoucnu – tzn., aby v dospělosti byl úspěšný. Základem sportovní přípravy dětí je příprava na budoucí výkon.

Žáky cca od 6 let do cca 12 let věku vedeme formou VŠEOBECNÉ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY v tzv. Karate PŘÍPRAVCE podle Emeskai modelu. Cílem tréninku je rozvíjení koordinace celého těla, automatizace základních pohybových principů karate technik školy karate Emeskai, pádů, kotoulů, základů sebeobrany, základů gymnastiky, … Nedílnou součástí je také výchovná část tréninku (tj. disciplína, respektování autorit a pravidel).  Při učení dětí ve výše uvedeném věkovém intervalu využíváme tzv. HERNÍHO PRINCIPU, pomocí něhož se snažíme vytvořit základy pro pozdější trénink karate technik (= snažíme se o maximalizaci transferu). Hlavními aspekty Herního principu jsou POZITIVNÍ PROŽITEK DĚTÍ (FLOW = plynutí) a IMPLICITNÍ UČENÍ (tzn. dětí neví, že se něco učí) – opakem učení tohoto způsobu učení explicitní, které známe ze školy.

 

Žáky od 12 do 99 let věku vedeme DIREKTNÍ (PŘÍMOU) METODOU až k získání mistrovského pasu, kterého může při pravidelném aktivním tréninku dosáhnout každý. Direktní metodika tréninku vychází ze sportovního cíle karate, tj. způsobilosti pro sportovní boj. Trénuje se podle přirozeného pohybového schématu, který používají všichni špičkoví bojovníci. Metodika je názorná a logická bez složitých orientálních názvů a proto snadno pochopitelná a dostupná i našim nejmladším členům. Je sestavena tak, aby energie a čas byly co nejsmyslněji vynaloženy.

 

Škola moderního sportovního karate Emeskai tu není jen pro výjimečně nadané, ale pro každého kdo má chuť seznámit se s tímto sportem a baví ho pohyb. S námi brzy zjistíte, že hranice vašich výkonů jsou mnohem vyšší, než si myslíte.

 

Emeskai je zkrátka šancí pro mladé i starší!
I vy v sobě můžete probudit bojového ducha!