Úvodní strana » KYUSHO

KYUSHO

Kyusho v podstatě zahrnuje velmi široké spektrum znalostí a dovedností (založených na znalostech akupunktury a jejího propojení se západní neurologií), které byly „od nepaměti“ chápány jako speciální koncepce určené pouze pokročilé adepty bojových umění. Nikdy nebylo a stále není snadné tyto znalosti získat a ještě obtížnější je, osvojit si je na skutečné praktické úrovni. Umění vitálních / aktivních / tlakových bodů byly v minulosti součástí jen konkrétních, tradičních stylů.

Dnes lze Kyusho implementovat do jakéhokoliv existujícího bojového umění jako nástavba zvyšující účinnost vlastního bojového umění / sportu.

Kyusho představuje porozumění o lidské anatomii, fyziologii a fungování lidského těla. Jsou to znalosti o tom kam zaútočit, aby to bylo efektivní a zároveň bezpečné! Není podstatné, jaké bojové umění daný cvičenec „dělá“. Kyusho danému cvičenci pomůže zefektivnit jeho bojové umění.