Úvodní strana » KYUSHO

KYUSHO

Kyusho ("sebeobrana") v podstatě zahrnuje velmi široké spektrum znalostí a dovedností (založených na znalostech akupunktury a jejího propojení se západní neurologií), které byly „od nepaměti“ chápány jako speciální koncepce určené pouze pokročilé adepty bojových umění. Nikdy nebylo a stále není snadné tyto znalosti získat a ještě obtížnější je, osvojit si je na skutečné praktické úrovni. Umění vitálních / aktivních / tlakových bodů byly v minulosti součástí jen konkrétních, tradičních stylů.

Dnes lze Kyusho implementovat do jakéhokoliv existujícího bojového umění jako nástavba zvyšující účinnost vlastního bojového umění / sportu. Vlivem "komercializace" jsou dnes znalosti Kyusho předávány široké veřejnosti včetně dětí bez i bez znalostí minimálně základů jakéhokoliv bojového umění / sportu. 

Kyusho představuje porozumění o lidské anatomii, fyziologii a fungování lidského těla. Jsou to znalosti o tom kam zaútočit, aby to bylo efektivní a zároveň bezpečné! Není podstatné, jaké bojové umění daný cvičenec „dělá“. Kyusho danému cvičenci pomůže zefektivnit jeho bojové umění.

Kyusho vyučujeme dle metodiky a osnov mezinárodní organizace Kyusho International (zkráceně „KI“). Hlavními představiteli KI jsou Grandmaster Evan Pantazi a Grandmaster Gary Rook z USA. Jednotlivé kursy Kyusho probíhají v rámci oficiálních tréninků a seminářů Kyusho Czech (zkráceně „KC").

Kyusho Czech nabízí systematickou výuku a zároveň i zkouškový řád vitálních bodů. Systém výuky je nezávislý na bojovém stylu/sportu/zaměření. Naše studium se skládá z 10 úrovní žákovských a 10 úrovní mistrovských.

Dále KI umožňuje skládat zkoušky na stupně DAN –  Kyusho-Jutsu Kokusai Shihankai 急所術国際師範會 [International Association of Kyusho-Jutsu Master Instructors], kde předsedou této organizace je Hanshi Patrick McCarthy a jako technický ředitel Grandmaster Evan Pantazi. Tato organizace vznikla jako nezávislá organizace a nabízí přezkoušení i nečlenům KI s možností získání mistrovského stupně DAN.